МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Школа для батьків > Сторінка соціального педагога > Інклюзивна освіта
Пошта@school-2.com(що це)
згадати пароль | реєстрація

Електронний класний журнал
Випадкове відео
«Литературные всходы»

Інклюзивна освіта

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА - НАЙПОТУЖНІШИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ РУХ В ОСВІТІ ХХІ СТОЛІТТЯ

Інклюзивна освіта («inclusion» – включення):

 • передбачає створення можливостей навчання всіх без винятку дітей, в тому числі дітей з особливими потребами, в умовах загальноосвітнього навчального закладу;

 • пристосування середовища та навчального процесу до індивідуальних потреб кожної дитини.

  Діти з особливими потребами «children with special needs»:

 • використовується для позначення дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в тому числі дітей з інвалідністю;

 • акцентує увагу на необхідності забезпечення додаткової підтримки у навчанні дітей цієї категорії (на відміну від терміну «інвалід»).

  Інклюзивна освіта в Україні: не революція, а еволюція

 • Впровадження інклюзивного навчання не означає знищення чи скорочення системи спеціальних шкіл.

 • Деякі країни, які свого часу повністю скасували систему спеціальних навчальних закладів на користь інклюзивній освіті, сьогодні визнають це як помилку.

 • Спеціальні школи мають розвиватися паралельно з інноваційними навчальними закладами, забезпечуючи право вибору варіативних моделей здобуття освіти дітьми з особливими потребами.

 • Інклюзивне навчання не є альтернативою спеціальній освіті, воно значно розширює її можливості.

  Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах

 • 3. Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими потребами (дітей з вадами фізичного та психічного розвитку, в тому числі дітей-інвалідів) у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови…

  Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011;
  Наказ МОНмолодьспорту України №1/9-640 від 23.08.2011.

  Створення умов – практичне втілення вимог щодо рівного доступу до освіти

 • Сам факт залучення дітей з особливими потребами в масові загальноосвітні школи є важливою умовою, але не є запорукою їхнього успішного навчання та соціалізації.

 • Кінцевий результат значною мірою залежить того, які умови для цього створені та наполегливої, цілеспрямованої роботи всіх учасників навчально-виховного процесу: вчителів, фахівців, батьків.

  Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах створюються умови для:

 • забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу дітей з вадами опорно-рухового апарату, зокрема тих, що пересуваються на візках, та дітей з вадами зору;

 • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;

 • облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;

 • забезпечення відповідними педагогічними кадрами.

  Інклюзивне навчання може бути ефективним при створенні адекватних організаційно-педагогічних умов:

 • позитивний клімат у шкільному середовищі: вчителі, учні, батьки;

 • професійне співробітництво в інклюзивній школі: вчителі, асистенти вчителів, фахівці, батьки;

 • адаптація методів та змісту навчання;

 • індивідуальний підхід (індивідуальна навчальний план), особистісно-орієнтовані методики навчання;

 • психолого-педагогічний супровід дітей з особливими потребами;

 • відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення.

  Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»

 • Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.12.2009 № 1153 Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року №2442-VІ

 • Указ Президента України від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

 • Указ Президента України від 19 травня 2011 року №588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями»

 • Наказом МОН від 01.10.2010 р. №912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивного навчання

 • Розроблено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. №872

 • Доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (Наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010р. № 327

 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]