МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Теорія > Англійська мова > Дієслово > Активний стан > § 3.2

§ 3.2. Тривалі часи (Continuous Tenses)

Поняття про тривалі часи

1. Часи групи Continuous вживаються для вираження дії як процесу, тобто дії, що триває в момент мовлення або в теперішній період часу (the Present Continuous), тривала в якийсь момент або період часу в минулому (the Past Continuous), триватиме у певний момент або період часу в майбутньому (the Future Continuous).

2. The Continuous Tenses утворюється з допоміжного дієслова to be у відповідній часовій формі (Present, Past, Future) та дієприкметника теперішнього часу (Present Participle) основного дієслова.

3. Present Participle утворюється додаванням закінчення -ing до інфінітива основного дієслова без частки to.

4. Дієслова, що закінчуються в інфінітиві на -e, втрачають його перед -ing:

to give — giving

to make — making

5. У дієсловах, що закінчуються в інфінітиві на приголосний з попереднім коротким наголошеним голосним, перед закінченням -ing кінцевий приголосний подвоюється:

tu run — running

to sit — sitting

to begin — beginning

6. Якщо дієслово закінчується буквосполученням -іе, то перед -ing, ie змінюється на y:

to lie — lying

to die — dying

Утворення теперішнього тривалого часу (The Present Continuous Tense)

СтверджувальнаПитальнаЗаперечна
I am working.Am I working?I am not working.
You are working.Are you working?You are not working.
He is working.Is he working?He is not working.
She is working.Is she working?She is not working.
It is working.Is it working?It is not working.
We are working.Are we working?We are not working.
You are working.Are you working?You are not working.
They are working.Are they working?They are not working.

1. Стверджувальна форма the Present Continuous утворюється з допоміжного дієслова to be в особовій формі (am, is, are) i Present Participle основного дієслова:

He is reading a newspaper now. — Він зараз читає газету.

2. Для утворення питальної форми допоміжне дієслово (am, is, are) ставиться перед підметом:

Is he reading a newspaper now? — Він зараз читає газету? \

ПитанняКоротка відповідь
Am I working?Yes, I am.
No, I am not.
Is he (she, it) working?Yes, he (she, it) is.
No, he (she, it) isn't.
Are you (we, they) working?Yes, you (we, they) are.
No, you (we, they) aren't.

3. Для утворення заперечної форми після допоміжного дієслова (am, is, are) ставиться частка not:

Не is not (isn't) reading a newspaper now. — Він зараз не читає газету.

Уживання теперішнього тривалого часу (The Present Continuous Tense)

1. The Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається в момент мовлення. Наявність слів, що позначають момент мовлення (now зараз; at this moment у цей момент), не обов'язкова, оскільки сама форма вказує, що дія відбувається в момент мовлення.

Who is reading a book in that room? — Хто читає книжку в тій кімнаті?

2. The Present Continuous вживається для вираження тривалої дії, що відбувається в теперішній час.

She is writing a new book. — Вона (зараз) пише нову книгу.

3. Для вираження запланованої дії у найближчому майбутньому:

We are going to the theatre tonight. —. Ми йдемо в театр сьогодні ввечері.

4. Для вираження наміру:

I'm going to spend ту holidays in the Crimea. — Я збираюся провести канікули в Криму.

5. У Present Continuous не вживаються дієслова to see, to know, to hear, to feel, to want, to like, to understand та деякі інші. Порівняйте:

The Present ContinuousThe Present Indefinite
He is reading a book in the room. — Він читає книжку у кімнаті.He always reads books in the evening. — Увечері він завжди читає книжки.
Не is building a new house to his sister. — Він будує новий будинок для своєї сестри.Не is a builder. He builds houses. — Він будівельник. Він будує будинки.
Look! The water is boiling in the kettle! — Дивись! Вода кипить у чайнику!Water boils at 100°C. — Вода кипить при 100°C.
Bob is arriving tonight. — Боб приїздить сьогодні увечері.The bus arrives at 10 o'clock. — Автобус прибуває о десятій годині (за розкладом).

Утворення і вживання минулого тривалого часу (The Past Continuous Tense)

1. Форми the Past Continuous утворюються аналогічно до форм the Present Continuous, але допоміжне дієслово to be ставиться у формі the Past Indefinite (was, were):

СтверджувальнаПитальнаЗаперечна
I was working.Was I working?I was not working.
You were working.Were you working?You were not working.
He was working.Was he working?He was not working.
She was working.Was she working?She was not working.
It was working.Was it working?It was not working.
We were working.Were we working?We were not working.
You were working.Were you working?You were not working.
They were working.Were they working?They were not working.

2. The Past Continuous вживається для вираження дії, що тривала в певний момент у минулому. Цей момент може бути визначений:

а) точним позначенням часу, наприклад, at that moment у той момент; at that time у той час, at 7 o'clock yesterday вчора о 7-й годині:

At 7 o'clock we were listening to the radio. — О сьомій годині ми слухали радіо.

Не was not reading a journal at that moment. — Він не читав журнал у топ час.

б) іншою минулою дією, вираженою у the Past Indefinite:

It was raining when I went out. — Коли я вийшов, ішов дощ.

3. Потрібно чітко розрізняти вживання the Past Continuous і Past Indefinite.

The Past ContinuousThe Past Indefinite
I was reading a book when you entered. — Я читав книжку, коли ти увійшов.I read books ід the evening. — Увечері я читав книжки (звичайно).
It was raining at 7 p.m. — О сьомій годині йшов дощ.It often rained in autumn. — Восени часто йшов дощ.

Утворення та вживання майбутньго тривалого часу (The Future Continuous Tense)

СтверджувальнаПитальнаЗаперечна
I will (shall) be going.Will (Shall) I be going?I won't (shan't) be going.
You will be going.Will you be going?You won't be going.
He will be going.Will he be going?He won't be going.
She will be going.Will she be going?She won't be going.
It will be going.Will it be going?It won't be going.
We will (shall) be going.Will (Shall) we be going?We won't (shan't) be going.
You will be going.Will you be going?You wont be going.
They will be going.Will they be going?They won't be going.

1. Форми the Future Continuous утворюються аналогічно до форм the Present Continuous, але до допоміжного дієслова to be додається will. Цей час вживається не дуже часто.

2. Майбутній тривалий час означає тривалу дію в майбутньому: at five o'clock, at that (this) time, at noon (дія відбуватиметься в певний час у майбутньому):

At this time tomorrow my mother will be waiting for me at the school gate. — Завтра у цей час моя мати буде чекати на мене біля шкільних воріт.

They will be translating the text from two till four. — Вони перекладатимуть текст з другої до четвертої години.

3. У розмовній мові замість shall not і will not вживаються скорочені форми shan't і won't:

I shan't be speaking.

4. Певний момент у майбутньому може позначатися точною вказівкою на час або іншою майбутньою дією:

At 10 o'clock we shall be watching a TV program. — Ми будемо дивитися телевізійну програму о десятій годині.

І shall be working when you come back. — Я буду працювати, коли ти повернешся.

Дивіться також:

 • ДІЙСНИЙ СПОСІБ (The Indicative Mood)
 • Інфінітив (The Infinitive) та його вживання
 • Дієслова to do, to be, to have
 • Особливості модальних дієслів
 • Дієприкметник (The Participle)
 • Пасивний стан (The Passive Voice)
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]