МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Твори > Англійська мова > Видатні люди світу > Українці > § 1.1

§ 1.1. Outstanding People of Ukraine / Видатні люди України

Ukraine has given the world many brilliant names in literature, science, art.

The scientific activity and life of many world famous scientists such as V. Vernadsky, D. Zabolotny, A. Bogomolets, M. Sklifosovsky, M. Strazhesko are closely connected with Ukraine.

Scientists of Ukraine make a great contribution in our science. The Academy of Sciences of Ukraine includes many outstanding scientists and research workers famous for their important discoveries and inventions. Great success has been achieved by Yev. Paton Research Institute of Electric Welding, the Research Institute of Cybernetics, Superhard Materials, and others.

Among the Ukrainian scientists who significantly contribute to the biological programs it would be worthwhile mentioning the research works of Hleba, academician of the Ukrainian Academy of Sciences in the field of genetics engineering of plants. He was the first scientist to win the prestigious international Kerber Prize. The two international schools held in his Institute evoked quite a response in the world of science. On the initiative of Yu. Hleba a unique project called Vavilovs Route was included in a UNESCO program. The project envisages continuing an outstanding work of the famous scientist Mikola Vavilov and consists in collecting various species of herbs from around the world for further biotechnological application.

Ihor Yukhnovsky was born in 1925. He graduated from the Lviv Ivan Franko University. He is a physicist, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences. He is a chairman of the commission for popular education and sciences.

Україна дала світу багато блискучих імен в літературі, науці, мистецтві.

Наукова діяльність і життя багатьох світових знаменитих учених, таких, як В. Вернадський, Д. Заболотний, М. Богомолець, М. Скліфософський, М. Стражеско тісно пов'язані з Україною.

Учені України зробили великий внесок у нашу науку. Академія Наук України включає багато видатних учених і наукових співробітників, знаменитих своїми важливими відкриттями і винаходами. Великого успіху досяг Інститут дослідження електрозварювання Є. Патона, Інститут дослідження кібернетики, надтвердих матеріалів, й інші.

Серед українських учених, які значно сприяють біологічним програмам, варто було б згадати наукові дослідження Глеба, академіка Української Академії Наук у сфері рослинної генетики. Він був першим ученим, який отримав престижну міжнародну нагороду Кербера. Дві міжнародні школи його Інституту набули великої популярності у світі науки. За ініціативою Ю. Глеба унікальний проект під назвою «Дорога Вавілова» увійшов до програми ЮНЕСКО. Проект продовжує видатну роботу знаменитого ученого Миколи Вавілова і полягає в зборі різних різновидів трав з усього світу для подальшого біотехнологічного застосування.

Ігор Юхновський народився в 1925 р. Він здобув вищу освіту у Львівському університеті імені Івана Франка. Він — фізик, академік Української Академії Наук. Він — голова комісії народної освіти і науки.

Дивіться також:

 • O'Henry / О'Генрі
 • Petro Tchaikovsky / Петро Чайковський
 • Oscar Wilde / Оскар Уайльд
 • Noah Webster / Ной Вебстер
 • Bohdan Khmelnitsky / Богдан Хмельницький
 • Alfred Nobel / Альфред Нобель
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]