МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Теорія > Англійська мова > Синтаксис > Просте речення > § 1.2

§ 1.2. Розповідні речення (Declarative Sentences)

Для англійської мови характерний сталий порядок слів.

Розповідні речення характеризуються прямим порядком слів. Його зміна може спричинити перекручення змісту речення. При порушенні порядку слів в українській мові зазвичай змінюється лише логічний наголос:

The boy caught a fish. — Хлопець упіймав рибу. (Рибу впіймав хлопець.)

A fish caught the boy. — Риба впіймала хлопця.

Для англійської мови звичайним вважається такий порядок слів: підмет, присудок, додаток, обставина:

The boy read a book yesterday.

She saw a film yesterday evening.

He wrote a letter last Sunday.

Означення не має постійного місця і може стояти перед будь-яким членом речення, вираженим іменником:

The boy read an interesting book last Sunday.

This interesting book was written by a famous writer.


Розповідні заперечні речення

В англійському заперечному реченні, на відміну від українського, може бути лише одне заперечне слово. Такими словами можуть бути: заперечна частка not; заперечні займенники no (ніякий, не); nobody, no one (ніхто); nothing (ніщо, нічого); заперечні прислівники never (ніколи); nowhere (ніде); заперечний сполучник neither...nor (ні...ні).

Порівняйте:

I never anywhere told anybody anything about it. — Я ніколи ніде нікому нічого не говорив про це.

Дивіться також:

 • Питальні речення (Interrogative Sentences)
 • Складносурядне речення (The Compound Sentence)
 • Конструкція there + to be
 • Спонукальні речення (Imperative Questions)
 • Типи речень
 • Складнопідрядне речення (The Dependent Sentence)
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]