МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Теорія > Англійська мова > Дієслово > Активний стан > § 3.1

§ 3.1. Неозначені часи (Indefinite Tenses)

Поняття про неозначені часи
Часи групи Indefinite виражають дію, що відбувається в теперішньому, минулому або майбутньому часах, без зазначення характеру цієї дії, її тривалості та співвіднесеності з іншою дією.

Утворення теперішнього неозначеного часу (The Present Indefinite Tense)

СтверджувальнаПитальнаЗаперечна
I work.Do I work?I don't work.
You work.Do you work?You don't work.
He works.Does he work?He doesn't work.
She works.Does she work?She doesn't work.
It works.Does it work?It doesn't work.
We work.Do we work?We don't work.
You work.Do you work?You don't work.
They work.Do they work?They don't work.

1. Стверджувальна форма дієслова в the Present Indefinite в усіх особах однини і множини, крім третьої особи однини, збігається з інфінітивом без частки to. У третій особі однини до інфінітива додається закінчення -(e)s:

2. Закінчення -s після глухих приголосних вимовляється як звук [s], а після дзвінких приголосних і голосних — як звук [z]; закінчення -es після -s, -sh, -ss, -ch, -tch, -x вимовляється як [ɪz]:

[s][z][z][ɪz]
Не speaks.Не gives.Не stays.Не passes.
Не wants.Не reads.Не sees.Не washes.

3. У дієсловах, що закінчуються на -y з попереднім приголосним, перед закінченням -es буква -y змінюється на і:

to cry — he cries;

to fly — he flies.

4. Якщо перед y стоїть голосна, то до дієслова додається лише закінчення -e:

to pay — he pays;

to play — he plays.

5. Дієслова to go і to do мають у третій особі однини закінчення -es:

Не goes. He does.

6. Дієслово to have має в третій особі однини форму has.

7. Дієслово to be в Present Indefinite має такі форми:

ОднинаМножина
I amWe are
You areYou are
He (she, it) isThey are

8. Питальна форма the Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do та інфінітива основного дієслова без частки to. У третій особі однини ставиться допоміжне дієслово does:

ПитанняКоротка відповідь
Do you (we, they, I) work?Yes, I (you, we, they) do.
No, I (you, we, they) don't.
Does he (she, it) work?Yes, he (she, it) does.
No, he (she, it) doesn't.

9. Питальна форма дієслова to be утворюється без допоміжного дієслова:

ПитанняКоротка відповідь
Is the book on the table?Yes, it is.
No, it isn't.

10. Заперечна форма the Present Indefinite утворюється з допоміжного дієслова to do, заперечної частки not та інфінітива основного дієслова без частки to. У третій особі однини — з допоміжним дієсловом does:

І do not (don't) work. He I she it does not (doesn't) work.

Уживання the Present Indefinite Tense

1. The Present Indefinite вживається для вираження звичайної, постійної дії, яка відбувається взагалі, а не в момент мовлення:

I usually get up very early in summer. — Влітку я зазвичай прокидаюся дуже рано.

2. Для вираження фактів:

Water boils at 100°C. — Вода кипить при 100°C.

3. З дієсловами to see, to know, to hear, to feel, to want, to like, to understand та деякими іншими the Present Indefinite вживається для вираження дії, що відбувається в момент мовлення:

I see a book on the table. — Я бачу книжку на столі.

4. Для вираження дії у майбутньому, коли мова йде про заплановану (за розкладом або календарем) дію.

The train starts at ten o'clock. — Поїзд відправляється о десятій годині.

Утворення минулого неозначеного часу (The Past Indefinite Tense)

СтверджувальнаПитальнаЗаперечна
I worked.Did I work?I did not work.
You worked.Did you work?You did not work.
He worked.Did he work?He did not work.
She worked.Did she work?She did not work.
It worked.Did it work?It did not work.
We worked.Did we work?We did not work.
You worked.Did you work?You did not work.
They worked.Did they work?They did not work.

1. Стверджувальна форма the Past Indefinite правильних дієслів утворюється додаванням закінчення -ed до інфінітива без частки to:

We skated yesterday. — Учора ми каталися на ковзанах.

2. Дієслова, що закінчуються в інфінітиві буквою -e, втрачають її перед закінченням -ed:

to live — lived.

3. Дієслова, що закінчуються в інфінітиві буквою -y, якій передує приголосний, змінюють y на і, але якщо -y передує голосний, то просто додається закінчення -ed.

to try — tried;

to play — played.

4. Закінчення -ed вимовляється так:

[t] — після глухих приголосних, крім t:[d] — після дзвінких приголосних, крім d, і після голосних:[ɪd] — після приголосних t і d:
to help — helped
to look — looked
to work — worked
to open — opened
to play — played
to owe — owed
to want — wanted
to land — landed
to expect — expected

5. Форми the Past Indefinite неправильних дієслів потрібно запам'ятати.

to see — saw,

to go — went,

to run — ran,

to put — put.

6. Виняток становить дієслово to be:

Iwaswewere
heyou
shethey
it 

7. Питальна і заперечна форми the Past Indefinite утворюються за тими ж правилами, що й the Present Indefinite, але допоміжне дієслово to do має в the Past Indefinite форму did в усіх особах:

I did not go to the cinema last week. — Я не ходив у кіно минулого тижня.

What did he do in the evening? — Що він робив увечері?

ПитанняКоротка відповідь
Did you (I, he, she, it, we, they) work?Yes, I (you, he, she, it, we, they) did.
No, I (you, he, she, it, we, they) didn't.

8. Питальна форма дієслова to be утворюється без допоміжного дієслова:

ПитанняКоротка відповідь
Was the book on the table?Yes, it was.
No, it wasn't.
Were the books on the table?Yes, they were.
No, they weren't.

Уживання the Past Indefinite Tense

1. The Past Indefinite вживається для вираження дії, що відбулася або відбувалася в минулому і не пов'язана з теперішнім моментом мовлення. The Past Indefinite — типова форма для опису минулих подій. Українською мовою він перекладається минулим часом доконаного або недоконаного виду залежно від змісту речення.

2. The Past Indefinite часто вживається з обставинними словами yesterday учора; last week минулого тижня; last year торік; last summer минулого літа; the other day нещодавно, цими днями, two days ago два дні тому та ін:

I translated the text last week. — Я переклав текст минулого тижня.

Не lived in Kyiv in 2004. — Він жив у Києві у 2004 році.

3. The Past Indefinite вживається також для вираження ряду послідовних або повторюваних лій у минулому:

She got up at 7 a.m., washed, dressed and had breakfast. — Вона прокинулась о сьомій годині, умилася, вдяглася і поснідала.

Last month I saw him every day. — Минулого місяця я бачив його кожного дня.

Утворення та вживання майбутнього неозначеного часу (The Future Indefinite Tense)

СтверджувальнаПитальнаЗаперечна
I will (shall) go.Will (Shall) I go?I will not (shall not) go.
You will go.Will you go?You will not go.
He will go.Will he go?He will not go.
She will go.Will she go?She will not go.
It will go.Will it go?It will not go.
We will (shall) go.Will (Shall) we go?We will not (shall not) go.
You will go.Will you go?You will not go.
They will go.Will they go?They will not go.

1. The Future Indefinite утворюється з допоміжного дієслова will та інфінітива основного дієслова без частки to. Іноді у формальному спілкуванні для утворення першої особи однини і множини вживається допоміжне дієслово shall.

2. Питальна й заперечна форми the Future Indefinite утворюються за тими самими правилами, що й the Present і the Past Indefinite, але замість допоміжних дієслів do, does, did вживають will або shall.

3. В усному мовленні, крім скорочених форм I'll not, he'll not та ін., використовуються також shan't [ʃɑ:nt]; won't [wəʊnt]:

I will not (won't) read.

I shall not (shan't) read.

4. The Future Indefinite вживається для вираження дії, що відбудеться в майбутньому. При цьому часто вживаються такі обставинні слова та вирази: tomorrow завтра; next week наступного тижня; next month наступного місяця; next year наступного року тощо:

We'll come in two days. — Ми прийдемо через два дні.

5. У підрядних реченнях часу й умови, що вводяться сполучниками if, unless, when, until, till, as soon as, before, after форми майбутнього часу не вживаються. Для вираження майбутньої дії в таких реченнях вживаються форми the Present Indefinite:

If you come tomorrow I'll help you. — Якщо ти прийдеш завтра, я тобі допоможу.

As soon as he comes, we'll start the discussion. — Як тільки він прийде, ми почнемо обговорення.

Дивіться також:

 • Поняття про систему часових форм дієслова
 • Герундій (The Gerund)
 • Дієслово have to
 • Доконані часи (Perfect Tenses)
 • Дієслово must
 • НАКАЗОВИЙ СПОСІБ (The Imperative Mood)
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]