МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Теорія > Англійська мова > Дієслово > Неособові форми дієслова > § 9.4

§ 9.4. Інфінітивні звороти (Infinitive Constructions)

Інфінітив у сполученні з іменником або займенником в об'єктному відмінку може утворювати комплекси, які виконують роль складних членів речення.

Називний відмінок з інфінітивом (Nominative with the Infinitive) виконує в реченні роль складного підмета і складається з іменника або особового займенника у називному відмінку та інфінітива.

Цей зворот вживається у таких випадках:

1. Коли присудок виражений дієсловами to ask, to say, to think, to know, to expect, to suppose, to hear, to see, to report, to describe, to advise, to order. У таких реченнях дієслово-присудок вживається у пасивному стані:

Не is said to be a good singer. — Говорять, що він добрий співак.

They were advised to come in time. — Їм порадили прийти вчасно.

Не was ordered not to go there. — Йому було наказано не йти туди.

2. Коли присудок виражений дієсловами to seem, to appear, to happen, to turn out. У таких реченнях дієслово-присудок вживається в активному стані:

Roman seems to know English well. — Здається, Роман добре знає англійську мову.

Не seemed to have forgotten the poem. — Він, здавалось, забув вірша.

3. Коли іменна частина присудка виражена прикметниками sure, certain, likely:

Не is likely to have received my parcel. — Він, напевно, вже одержав мою посилку.

Не is sure to соте to Kyiv. — Він, напевно, приїде до Києва.

Об'єктний відмінок з інфінітивом (Objective with the Infinitive) складається з іменника або займенника в об'єктному відмінку та інфінітива і виконує роль складного додатка. Вживається після дієслів to want, to like, should (would) like, to expect, to prefer, to know, to think, to advise, to ask, to tell, to help і деяких інших:

He wanted me to come today. — Він хотів, щоб я прийшов сьогодні.

І expect my sister to write a letter. — Я сподіваюсь, що моя сестра напише листа.

John wishes the work to he done at once. — Джон хоче, щоб робота була виконана негайно.

Після дієслів to let, to make, to hear, to see, to watch, to notice, to feel інфінітив вживається без частки to:

І saw him run to the river. — Я бачив, як він побіг до річки.

І saw her cross the street. — Я бачив, як вона перейшла вулицю.

Прийменниковий інфінітивний комплекс (the Prepositional Infinitive Complex) починається з прийменника for, за яким ідуть іменник або займенник в об'єктному відмінку та інфінітив:

It is difficult for him to do this exercise. — Виконати цю вправу для нього важко.

For me to hear you is a pleasure. — Почути тебе — для мене задоволення.

І waited for Johnny to speak. — Я чекав, поки заговорить Джонні.

Дивіться також:

 • Умовні речення (Conditional Sentences)
 • Дієслова to do, to be, to have
 • Дієслово have to
 • Тривалі часи (Continuous Tenses)
 • Пасивний стан (The Passive Voice)
 • Особливості модальних дієслів
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2023. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]