МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Теорія > Англійська мова > Дієслово > Неособові форми дієслова > § 9.5

§ 9.5. Герундій (The Gerund)

Герундій має неозначену і перфектну форми активного і пасивного стану. За формою герундій збігається з відповідними формами дієприкметника.

GerundActive VoicePassive Voice
Indefinitehelpingbeing helped
Perfecthaving helpedhaving been helped

Неозначена форма герундія (the Indefinite Gerund) означає дію, одночасну з дією, вираженою дієсловом-присудком; дію, яка відноситься до майбутнього часу; дію, безвідносну до часу її виконання):

I am fond of reading. — Я люблю читати (завжди).

We think of going there in an hour. — Ми думаємо піти туди через годину (у майбутньому).

We know of his studying here. Ми знаємо, що він вчиться тут.

I know of his translating that poem. Я знаю, що він перекладає цей вірш.

Перфектна форма герундія (the Perfect Gerund) виражає дію, що передує дії, вираженій дієсловом-присудком речення:

I don't remember having read this book. — Я не пам'ятаю, щоб раніше читав цю книгу.

І know of his having translated that poem. — Я знаю, що він переклав цей вірш.

Герундій і присвійний займенник або іменник у присвійній формі, які стоять перед ним, утворюють герундіальний комплекс:

I remember his taking part in the competition. — Я пам'ятаю, що він брав участь у змаганні.

The Indefinite and Perfect Gerund (Passive)

He knows of being praised.Він знає, що його хвалять.
He knows of having been praised.Він знає, що його похвалили.
He knows of her being praised.Він знає, що її хвалять.
He knows of her having been praised.Він знає, що її похвалили.

1. Герундій виконує в реченні функцію:

а) підмета:

Reading is useful.

б) прямого додатка:

І like reading.

в) непрямого додатка:

Не spoke of playing football.

г) означення:

We liked his idea of going for a walk.

д) обставини:

After graduating from the University he worked at school.

By reading it several times he learned it by heart.

Before entering the Conservatoire he worked at the studio.

2. Герундій або інфінітив вживаються після дієслів: to like, to dislike, to continue, to prefer, to start, to begin, to finish, to intend, to remember.

3. Після наступних дієслів вживається тільки герундій: to enjoy, to avoid, to stop, to postpone, to need, to require, to mind, to mention, to suggest:

A lot of people enjoy watching TV shows.

4. Герундій вживається після дієслів, прикметників і деяких словосполучень з різними прийменниками:

а) з прийменником of: to think, to hear, to know, to inform, approve, to suspect, to be proud, to be fond, to be afraid, to be tired, to be sure, to be capable, to be incapable, to accuse, to blame;

б) з прийменником at: to be good, to be disappointed, to be surprised, to be astonished, to be glad, to be clever;

в) з прийменником with: to be pleased, to be satisfied;

г) з прийменником in: to be interested, to succeed, to result, to assist, to be engaged;

д) з прийменником on: to depend, to insist, to count;

є) з прийменником to: to object, to be (get) used, to devote oneself, to be grateful;

ж) з прийменником for: to thank, to be famous, to be responsible, to apologize.

Дивіться також:

 • Неозначені часи (Indefinite Tenses)
 • ДІЙСНИЙ СПОСІБ (The Indicative Mood)
 • Дієслово ought
 • Пряма і непряма мова (Direct and Indirect Speech)
 • Дієслово must
 • Дієслова to do, to be, to have
 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]