МЕНЮ
Учень! Що для тебе (як для школяра) означає школа?

 • ▲  угору сторінки
 • ◄  на попередню сторінку
головна сторінка > Школа для батьків > Законодавча база > Про прийомну сім'ю
Пошта@school-2.com(що це)
згадати пароль | реєстрація

Випадкове фото
Евакуація
Електронний класний журнал
Випадкове відео
Наш выпускной. Выпуск 2012

Про прийомну сім'ю

ПОЛОЖЕННЯ
про прийомну сім'ю

(У тексті Положення та додатка до нього слово "угода" в усіх відмінках замінено словом "договір" у відповідному відмінку, а слова "відділ у справах сім'ї та молоді" в усіх відмінках і формах числа замінено словами "відділ у справах сім'ї, дітей та молоді" у відповідному відмінку і числі згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15 січня 2005 року N 33)

Загальна частина

1. Метою утворення прийомної сім'ї є забезпечення належних умов для зростання в сімейному оточенні дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом влаштування їх у сім'ї на виховання та спільне проживання.

2. Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть влаштовуватися для виховання та спільного проживання у прийомній сім'ї за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров'я, а їх загальна кількість не повинна перевищувати чотирьох осіб.

(абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

Прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

(абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

Прийомні діти - діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, влаштовані до прийомної сім'ї.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації - до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.

(абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

3. У разі утворення прийомної сім'ї прийомні батьки беруть за плату прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

4. За прийомними дітьми зберігаються пільги і державні гарантії, передбачені законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Утворення прийомної сім'ї

5. Рішення про утворення прийомної сім'ї приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради (міст республіканського значення Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) на підставі заяви сім'ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім'ю, за поданням відповідного висновку служби у справах неповнолітніх районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчих комітетів міських рад про можливість утворення прийомної сім'ї за результатами проходження курсу підготовки і рекомендацією відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Зазначена сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, обов'язково інформується про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти на виховання та спільне проживання.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

Орган, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї, несе відповідальність за її функціонування відповідно до законодавства.

6. На підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання (далі - договір) за формою згідно з додатком.

Дія договору припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), невиконання прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, порушення схеми антиретровірусної терапії дитини, повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, досягнення батьками пенсійного віку, за згодою сторін та з інших причин, передбачених договором.

(абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, від 06.02.2006 р. N 107)

У разі припинення дії договору сім'я позбавляється статусу прийомної, а питання про подальше влаштування дітей вирішується органом опіки і піклування (дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, - органом опіки і піклування на підставі висновку закладу охорони здоров'я), який вживає вичерпних заходів до запобігання поверненню (влаштуванню) дітей в інтернатні заклади.

(абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

7. Контроль за виконанням договору, а також за умовами проживання, виховання прийомних дітей здійснюють місцеві служби у справах неповнолітніх і органи опіки та піклування районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

8. Місцеві служби у справах неповнолітніх, відділи освіти, охорони здоров'я (головні лікарі центральних районних лікарень), праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, адміністрація закладів, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, надають допомогу кандидатам у прийомні батьки в підборі дітей та налагодженні контактів з ними.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

Влаштування дітей у прийомну сім'ю проводиться з урахуванням віку прийомних батьків та дітей, щоб на час досягнення обома прийомними батьками пенсійного віку всі прийомні діти досягли віку вибуття з прийомної сім'ї. У разі досягнення пенсійного віку одним з прийомних батьків час перебування дітей визначається за віком молодшого з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я може функціонувати і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.

(пункт 8 доповнено абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

9. Обласні центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо періодично, але не рідше ніж раз на два роки, організовують навчання для прийомних батьків з метою підвищення їх виховного потенціалу. Курс підготовки проводиться за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, від 06.02.2006 р. N 107)

Для прийомних батьків, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, відділи у справах сім'ї, дітей та молоді разом із закладами охорони здоров'я організовують навчання з догляду за такими дітьми не рідше одного разу на рік за програмою, затвердженою Мінсім'ядітимолоддю разом з МОЗ.

(пункт 9 доповнено абзацом другим згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

91. Соціальне супроводження прийомних сімей здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної сім'ї.

Соціальне супроводження прийомної сім'ї здійснюється постійно.

Для здійснення соціального супроводження за прийомною сім'єю закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, який пройшов спеціальну підготовку за програмою, затвердженою наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді. Соціальний працівник проходить навчання не рідше ніж один раз на п'ять років.

У разі відсутності за місцем проживання прийомної сім'ї центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді соціальне супроводження здійснює міський або обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Порядок здійснення соціального супроводження прийомної сім'ї затверджується наказом центрального органу виконавчої влади з питань сім'ї, дітей та молоді і реєструється у Мін'юсті.

Спеціалісти центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проходять курс спеціальної підготовки до роботи з прийомними сім'ями, в яких виховуються діти, уражені ВІЛ-інфекцією.

(Положення доповнено пунктом 91 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, пункт 91 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

92. Заклади охорони здоров'я організовують проходження прийомними дітьми обов'язкового медичного огляду, їх диспансерний нагляд та проведення антиретровірусної терапії дітям, ураженим ВІЛ-інфекцією (за показаннями).

(Положення доповнено пунктом 92 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

93. Органи управління освітою забезпечують право на здобуття освіти прийомними дітьми, у тому числі ураженими ВІЛ-інфекцією, за формою залежно від стану їх здоров'я.

(Положення доповнено пунктом 93 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

Влаштування дітей до прийомної сім'ї

10. На кожну дитину, яка передається у прийомну сім'ю, органи опіки і піклування зобов'язані видати такі документи:

 • рішення органу опіки і піклування про направлення дитини у прийомну сім'ю;
 • свідоцтво про народження дитини;
 • висновок про стан здоров'я, фізичний та розумовий розвиток дитини;
 • довідка (атестат) про освіту або висновок про рівень розвитку, наданий психолого-медико-педагогічною консультацією;
 • рішення органу опіки і піклування за місцем походження дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про встановлення відповідного статусу такої дитини та документи, на підставі яких ухвалено таке рішення (документи про батьків або осіб, що їх замінюють: копія свідоцтва про смерть, вирок або рішення суду, довідка про хворобу, розшук батьків та інші документи, що підтверджують відсутність батьків або неможливість виховання ними своїх дітей тощо; опис належного дитині майна, у тому числі житла, та відомості про осіб, які відповідають за його збереження);
 • довідка про наявність та місцезнаходження братів і сестер чи інших близьких родичів дитини;
 • пенсійне посвідчення на дітей, які одержують пенсію, копія ухвали суду про стягнення аліментів.

  (пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

  11. За прийомними дітьми зберігаються раніше призначені аліменти, пенсія, інші види державної допомоги. Суми коштів, що належать прийомним дітям як пенсія, аліменти, інші види державної допомоги, переходять у розпорядження прийомних батьків і витрачаються ними на утримання прийомних дітей.

  (пункт 11 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

  12. Органи опіки та піклування забезпечують збереження житла та майна прийомних дітей за місцем його знаходження і здійснюють контроль за його використанням.

  13. Прийомні діти мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форми такого спілкування визначають органи опіки та піклування за погодженням з прийомними батьками та за участю центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

  (пункт 13 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

  Прийомні батьки, їх права та обов'язки

  14. Прийомними батьками можуть бути працездатні особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з них:

  (абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

 • не пройшла курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки;

  (абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

 • визнана в установленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною;
 • позбавлена батьківських прав;
 • колишній опікун (піклувальник, усиновитель), позбавлений відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
 • за станом здоров'я не може виконувати обов'язки щодо виховання дітей (інваліди I і II групи, які за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на СНІД, відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).

  (абзац шостий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

  Не можуть бути прийомними батьками особи, з якими на спільній житловій площі проживають члени сім'ї, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей, які беруть на виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), відкриту форму туберкульозу, психотичні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства.

  (абзац сьомий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

  Середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений за останні шість календарних місяців, що передували місяцю звернення із заявою про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум), встановлений законодавством.

  15. Особи, які виявили бажання стати прийомними батьками, в обов'язковому порядку мають пройти навчання, організоване обласними центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за програмою, затвердженою Міністерством у справах молоді та спорту.

  (пункт 15 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 р. N 1572, від 15.01.2005 р. N 33, від 20.04.2005 р. N 305, від 06.02.2006 р. N 107)

  16. Кандидати у прийомні батьки подають до органу, який утворює прийомну сім'ю, такі документи:

 • заява кандидатів у прийомні батьки про утворення прийомної сім'ї;
 • копії паспортів кандидатів у прийомні батьки;
 • довідка про склад сім'ї (форма N 3);
 • копія свідоцтва про шлюб;
 • довідка про стан здоров'я кандидатів у прийомні батьки та членів сім'ї, які проживають разом з ними (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);
 • довідка про доходи потенційної прийомної сім'ї;
 • довідка про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендація центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

  (абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

 • письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, які проживають разом з кандидатами у прийомні батьки, на утворення прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально.

  Кандидатури у прийомні батьки та кандидатури дітей, які передаються на виховання, погоджуються з органами опіки та піклування.

  17. Прийомні батьки є законними представниками прийомних дітей на підприємствах, в установах та організаціях без спеціальних на те повноважень, несуть персональну відповідальність за життя, здоров'я, фізичний і психічний розвиток прийомних дітей та дотримання принципу конфіденційності інформації щодо ураження прийомних дітей ВІЛ-інфекцією.

  (пункт 17 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

  171. Лікувально-профілактичні заклади проводять щорічне медичне обстеження прийомних батьків, які виховують дітей, уражених ВІЛ-інфекцією, у тому числі за їх бажанням на ВІЛ-інфекцію.

  (Положення доповнено пунктом 171 згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

  Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї

  18. Фінансування прийомних сімей здійснюється за рахунок державного бюджету.

  Розмір щомісячної державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.

  Одному з прийомних батьків виплачується грошове забезпечення. Порядок призначення і виплати грошового забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України.

  (пункт 18 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

  19. Кошти, що виділяються на утримання дітей у прийомній сім'ї, перераховуються на особистий рахунок одного з прийомних батьків, відкритий в установі банку за місцем проживання прийомної сім'ї.

  20. Заощаджені протягом року бюджетні кошти вилученню не підлягають і використовуються прийомними батьками для задоволення потреб прийомних дітей у наступному році.

  21. Раз на рік місцева служба у справах неповнолітніх готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомній сім'ї на основі інформації, що надається соціальним працівником, який здійснює соціальне супроводження родини, вихователем дошкільного навчального закладу або класним керівником загальноосвітнього навчального закладу, де навчається дитина, дільничним лікарем-педіатром, дільничним інспектором місцевого відділку міліції. Прийомні батьки обов'язково ознайомлюються з складеним звітом, який затверджується начальником служби у справах неповнолітніх.

  (пункт 21 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

  22. На час навчання прийомних дітей у професійно-технічних навчальних закладах, вищих навчальних закладах I - IV рівня акредитації після досягнення ними 18-річного віку кошти на їх утримання виділяються прийомним батькам з державного бюджету, якщо прийомні діти на час навчання проживають у прийомній сім'ї.

  (пункт 22 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

  23. Місцеві відділи у справах сім'ї, дітей та молоді щороку забезпечують безкоштовне оздоровлення прийомних дітей у дитячих оздоровчих закладах.

  (абзац перший пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 р. N 107)

  Прийомні діти, які за медичними показаннями потребують санаторно-курортного лікування, забезпечуються путівками до спеціалізованих санаторіїв органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім'ї.

  (абзац другий пункту 23 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 р. N 33)

  24. Інші питання матеріального та фінансового забезпечення прийомної сім'ї вирішуються органом, який прийняв рішення про її утворення.

  25. Прийомній сім'ї може надаватися матеріальна, фінансова та інша благодійна допомога підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями, фондами, фізичними особами.

 • Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter

  © 2008-2024. Офіційний сайт Бердянської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 Запорізької області

   
  [
  ]